Advies & inspectie

Wij zijn een ervaren adviseur op het gebied van vastgoed-advies. Vraagstukken betreffende onderhoud-plannen, meerjaren-onderhouds-prognoses, renovatie en verduurzaming zijn voor ons bekend terrein.

VASTGOED-MANAGEMENT

Of u nu op zoek bent naar optimalisatie van uw vastgoed werkprocessen, u wilt ketensamenwerking initiëren en implementeren, of u hebt behoefte aan tijdelijke ondersteuning wij kunnen u ontzorgen.

Workshops en cursussen

Wij organiseren volledige workshops ketensamenwerking. Na analyse van de vraag of de verwachting van de opdrachtgever. Dat kan zowel een vastgoedeigenaar zijn als een applicatuur. Of samen natuurlijk!

SAMENWERKING en COACHING

Wij zijn er van overtuigd dat een juiste wijze van samenwerking leidt tot procesoptimalisatie en uiteindelijk een beter resultaat. Het werk wordt er nog leuker en gezonder door ook!

Recente projecten

Conditiemetingen (NEN 2767) en actualisatie MJOP GoedeStede

Conditiemetingen (NEN 2767) en actualisatie MJOP GoedeStede

Voor woningstichting Goede Stede in Almere voeren gecertificeerde onderhoudskundige inspecteurs van OOG vastgoedadvies diverse conditiemetingen (NEN 2767) uit en doet voorstellen voor het actualiseren van de MeerjarenOnderhouds Plannen. (MJOP) Tevens wordt er met een scherpe blik gekeken naar de uitgangspunten van de huidige MJOP en wordt in overleg met de verantwoordelijke medewerkers van Goede Stede […]

Optimalisatie vastgoedplannen gemeente Coevorden

Optimalisatie vastgoedplannen gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden wil haar meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) actualiseren en uitbreiden met de verduurzamingsambities. OOG Vastgoedadvies heeft een Plan van Aanpak opgesteld om dit proces te begeleiden en uit te voeren. Zowel met betrekking tot het adviseren in onderhoudsbeleid,  het inhoud geven van de vastgoed plannen, het adviseren in vastgoedsturingsmechanismen als ook het in beeld brengen […]

Projectbegeleiding  Groot Onderhoud Eerdelaan voor de  Dimence Groep:

Projectbegeleiding Groot Onderhoud Eerdelaan voor de Dimence Groep:

Namens de Dimence Groep verzorgt OOG vastgoedadvies de projectgeleiding en kwaliteitsborging van de uitvoering van het planmatige onderhoud aan het zorggebouw aan de Eerdelaan in Zwolle. In de planvorming voor het onderhoud is samen met diverse ketenpartners, zoals leveranciers, opdrachtgever en uitvoerende bedrijven een scenario ontworpen waarbij er na het uitvoeren van het onderhoud een […]

Duurzame MJOP (D-MJOP) scholen Raalte

Duurzame MJOP (D-MJOP) scholen Raalte

Voor twee scholen in Raalte stelt OOG vastgoedadvies nieuwe Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen (D-MJOP) op. In deze D-MJOP’s worden niet alleen de technische zaken beoordeeld. De D-MJOP geeft inzicht in de mogelijke verduurzamingsscenario’s en houdt rekening met het gebruik en de toekomstbestendigheid van de gebouwen. Een D-MJOP die tevens is ingericht om risico gestuurd onderhoud […]