Projecten

Conditiemetingen (NEN 2767) en actualisatie MJOP GoedeStede

Conditiemetingen (NEN 2767) en actualisatie MJOP GoedeStede

Voor woningstichting Goede Stede in Almere voeren gecertificeerde onderhoudskundige inspecteurs van OOG vastgoedadvies diverse conditiemetingen (NEN 2767) uit en doet voorstellen voor het actualiseren van de MeerjarenOnderhouds Plannen. (MJOP) Tevens wordt er met een scherpe blik gekeken naar de uitgangspunten van de huidige MJOP en wordt in overleg met de verantwoordelijke medewerkers van Goede Stede […]

Optimalisatie vastgoedplannen gemeente Coevorden

Optimalisatie vastgoedplannen gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden wil haar meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) actualiseren en uitbreiden met de verduurzamingsambities. OOG Vastgoedadvies heeft een Plan van Aanpak opgesteld om dit proces te begeleiden en uit te voeren. Zowel met betrekking tot het adviseren in onderhoudsbeleid,  het inhoud geven van de vastgoed plannen, het adviseren in vastgoedsturingsmechanismen als ook het in beeld brengen […]

MeerJaren Onderhouds Plannen en meer Revalidatie Friesland Beetsterzwaag

MeerJaren Onderhouds Plannen en meer Revalidatie Friesland Beetsterzwaag

In samenwerking tussen OOG Vastgoedadvies en Woonscan worden voor Revalidatie Friesland Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen (D-MJOP) opgesteld van het vastgoed in Beetsterzwaag. Het betreft diverse gebouwen met diverse gebruiksfuncties. Het monumentale kantoorgebouw aan de Hoofdstraat is wel het meest in het oog springende deel, maar er zijn ook diverse behandelcentra en een zwembad in het […]

Projectbegeleiding  Groot Onderhoud Eerdelaan voor de  Dimence Groep:

Projectbegeleiding Groot Onderhoud Eerdelaan voor de Dimence Groep:

Namens de Dimence Groep verzorgt OOG vastgoedadvies de projectgeleiding en kwaliteitsborging van de uitvoering van het planmatige onderhoud aan het zorggebouw aan de Eerdelaan in Zwolle. In de planvorming voor het onderhoud is samen met diverse ketenpartners, zoals leveranciers, opdrachtgever en uitvoerende bedrijven een scenario ontworpen waarbij er na het uitvoeren van het onderhoud een […]