Conditiemetingen en advisering MJOP ACCOLADE

Accolade streeft met haar woningbezit van 16.000 woningen naar een prettige woon- en leefomgeving. Op een plek waar je je als huurder van Accolade thuis voelt. Daarom doet Accolade meer dan het aanbieden van betaalbare, comfortabele woningen. Bevorderen van leefbaarheid in buurten en wijken vinden we minstens zo belangrijk. Het doel is voor elke huurder een passende woonplek in een aangename buurt.

Om de ambities zoals hierboven beschreven te kunnen behalen is een gedegen kennis van het vastgoed en een doordacht onderhoudsbeleid noodzakelijk. Zodat de middelen efficiënt en doelmatig worden besteed en er kwalitatieve verbeteringen aan de woningen kunnen worden gerealiseerd.

Op deze wijze kunnen goede en betaalbare woningen worden blijven aangeboden. Daarvoor is inzicht in de kwaliteit van de woningen én een gedegen MeerJaren Onderhouds Plan noodzakelijk.

Accolade heeft OOG Vastgoedadvies de opdracht gegeven om in de komende 3 jaar alle woningen van Accolade te inspecteren en te voorzien van advies betreffende het toekomstig onderhoud en de kansen en de risico’s met betrekking tot de onderhoudsstaat van de woningen.

De inspecties worden uitgevoerd door ervaren inspecteurs (NEN 2767) volgens een gedegen handboek en onderhoudsbeleid dat is gestoeld op de NEN 2767 methodiek. De gegevens worden verwerkt in het programma Vastware.