Inspecties en Advies

Voor OOG Vastgoedadvies  zijn vraagstukken over onderhoudsplannen, meerjaren onderhoudsprognoses, renovatie en verduurzaming bekend terrein. Met onze expertise en ons netwerk verzorgen wij  een gedegen en onderbouwd advies voor de vastgoedeigenaar en applicateur. We kijken daarbij niet alleen naar de techniek, veiligheid of wet- en regelgeving. Succesvol eigenaarschap van vastgoed valt of staat bij de juiste aandacht voor de mens in het onderhoudsproces. Zowel bij de uitvoerende partij als bij bewoners en gebruikers. Daarbij focussen we op zaken als  comfort, bewonerstevredenheid en zorgefficiëntie.  En tenslotte, als we dat allemaal goed doen, leveren we het juiste rendement en vastgoedwaarde.

 

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het volgende:

Inspecties en Advies:

 • NEN 2767 inspecties, Nulmetingen en actualisaties
 • Monument inspecties, restauratieplannen
 • Risico inventarisaties
 • Uitvoeringsvoorbereiding en inventarisaties
 • MeerJarenOnderhoudsPLannen, Duurzame MJOP
 • Investeringsramingen
 • Haalbaarheidsstudies
 • Duurzaamheidsadviezen
 • Exploitatiedoorrekeningen  en exploitatieadviezen
 • Analyses MJOP en vastgoedsturing, optimalisatieplannen
 • Advisering en begeleiding subsidieaanvragen