Invulling aan de capaciteitsproblematiek bij Vastgoed Onderhoudsbedrijven: Inspecties, planvoorbereiding en calculaties voor en bij vastgoed onderhoudsbedrijven

OOG Vastgoedadvies ondersteund en adviseert vastgoedonderhoudsbedrijven op diverse gebieden.  Met name op het gebied van inspecties, hersteladviezen en het calculeren van projecten zijn onze deskundige medewerkers momenteel zeer actief. De diversiteit en deskundigheid van de medewerkers van OOG Vastgoedadvies blijft niet onopgemerkt en wij vinden het fijn dat steeds meer vastgoed onderhoudsbedrijven de samenwerking met OOG Vastgoedadvies vinden.

Zo ondersteunen wij regelmatig Nutma uit Metslawier, Wits Noord, Lenferink Lemelerveld en Groningen, Ensing Assen en Behoud Zwolle met onze kunde en kennis. En dat steeds vaker en frequenter zodat er ook een grote mate van efficiëntie in de uitvoering van de inspecties en advisering ontstaat. De door ons gebruikte en ontwikkelde programmatuur sluit inmiddels goed aan bij de vragen en doelstellingen van de opdracht gevende onderhoudsbedrijven. Zo ontstaat een mooie samenwerking tussen de onderhoudsbedrijven en OOG Vastgoedadvies   zodat zij hun opdrachtgevers, de vastgoedeigenaren,  optimaal kunnen voorzien van plannen en informatie.

Naast bovenstaande dienstverlening werken wij ook op andere gebieden samen met onderhoudsbedrijven. Bijvoorbeeld op het gebied van beter samenwerken met opdrachtgevers, advisering in het vormgeven van verbeter(en)de samenwerkingen zoals RGS, met het opstellen van plannen voor renovaties en onderhoud en het aanleveren van scenario’s en MeerJaren Onderhouds Plannen.