Aanvraag Subsidie Instandhouding Monumenten.

U kunt als eigenaar van monumentaal vastgoed tussen 1 februari en 31 maart voor een periode van 6 jaar weer de BRIM/SIM subsidie aanvragen. Voor diverse vastgoedeigenaren met monumenten zetten de deskundige medewerkers van OOG Vastgoedadvies hun expertise en innovatie kracht in om de opdrachtgevers hierin volledig te ontzorgen.
Een optimale en goed onderbouwd (meerjaren) onderhoudsplan en onderbouwing van de voorgenomen uitgaven is de basis voor een juiste aanvraag en een besluitvormingsproces tot beschikking.

Ook stelt OOG Vastgoedadvies desgewenst na afloop van de subsidieperiode de verplichte verantwoording op van de reeds besteedde subsidies.

info@oogbv.nl

BRIM staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. Meer informatie vindt u op https://lnkd.in/dWK-uMX