Projecten

Advisering optimalisatie onderhoudsproces , coaching ketensamenwerking

Advisering optimalisatie onderhoudsproces , coaching ketensamenwerking

OOG vastgoedadvies is door een woningcorporatie gevraagd om mee te denken over de optimalisatie van het organiseren van planmatig onderhoud in ketensamenwerking. Om te beginnen adviseert OOG vastgoedadvies in het opstellen van het onderhoudsbeleid en het optimaliseren van de data ten behoeve van de vastgoedsturing. Een ervaren en deskundige OOG vastgoedadviseur zal namens de opdrachtgever […]

Drone Inspectie en onderhoudsplan van De Peperbus in Zwolle

Drone Inspectie en onderhoudsplan van De Peperbus in Zwolle

De Gemeente Zwolle heeft OOG vastgoedadvies opdracht gegeven om een inspectie uit te voeren aan de Peperbus t.b.v. een  meerjaren onderhouds plan. . De 75 meter hoge Peperbus is een rijksmonument en de icoon van de stad Zwolle. Met de bouw van de klokkentoren werd begonnen in 1463. In 1484 werd de bouw voltooid en […]

Onderhoudsadvies  Sallandse basisscholen

Onderhoudsadvies Sallandse basisscholen

mijnplein is het bevoegde gezag van 22 scholen voor katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in Salland. mijnplein is sinds 2012 de nieuwe naam van SCOS, Stichting Christelijk Onderwijs Salland, ontstaan per 1 augustus 2004 uit een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Salland en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Salland. OOG […]

Advisering vastgoedsturing  PKA Assen

Advisering vastgoedsturing PKA Assen

Integrale vastgoedsturing kerkgebouwen Protestantse kerk Assen   De  Protestantse Kerk Assen (PKA) heeft meerdere kerkgebouwen in gebruik. Het merendeel daarvan is in eigendom van de PKA. Om goed te kunnen sturen in de keuzes van vastgoedonderhoud is goed inzicht noodzakelijk.  Inzicht in de staat van het vastgoed, de ambities van de eigenaar en de mogelijkheden […]