Projecten

Optimalisatie vastgoedplannen gemeente Coevorden

Optimalisatie vastgoedplannen gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden wil haar meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) actualiseren en uitbreiden met de verduurzamingsambities. OOG Vastgoedadvies heeft een Plan van Aanpak opgesteld om dit proces te begeleiden en uit te voeren. Zowel met betrekking tot het adviseren in onderhoudsbeleid,  het inhoud geven van de vastgoed plannen, het adviseren in vastgoedsturingsmechanismen als ook het in beeld brengen […]

Projectbegeleiding  Groot Onderhoud Eerdelaan voor de  Dimence Groep:

Projectbegeleiding Groot Onderhoud Eerdelaan voor de Dimence Groep:

Namens de Dimence Groep verzorgt OOG vastgoedadvies de projectgeleiding en kwaliteitsborging van de uitvoering van het planmatige onderhoud aan het zorggebouw aan de Eerdelaan in Zwolle. In de planvorming voor het onderhoud is samen met diverse ketenpartners, zoals leveranciers, opdrachtgever en uitvoerende bedrijven een scenario ontworpen waarbij er na het uitvoeren van het onderhoud een […]

Conditiemetingen (NEN 2767) en actualisatie MJOP GoedeStede

Conditiemetingen (NEN 2767) en actualisatie MJOP GoedeStede

Voor woningstichting Goede Stede in Almere voeren gecertificeerde onderhoudskundige inspecteurs van OOG vastgoedadvies diverse conditiemetingen (NEN 2767) uit en doet voorstellen voor het actualiseren van de MeerjarenOnderhouds Plannen. (MJOP) Tevens wordt er met een scherpe blik gekeken naar de uitgangspunten van de huidige MJOP en wordt in overleg met de verantwoordelijke medewerkers van Goede Stede […]

Duurzame MJOP (D-MJOP) scholen Raalte

Duurzame MJOP (D-MJOP) scholen Raalte

Voor twee scholen in Raalte stelt OOG vastgoedadvies nieuwe Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen (D-MJOP) op. In deze D-MJOP’s worden niet alleen de technische zaken beoordeeld. De D-MJOP geeft inzicht in de mogelijke verduurzamingsscenario’s en houdt rekening met het gebruik en de toekomstbestendigheid van de gebouwen. Een D-MJOP die tevens is ingericht om risico gestuurd onderhoud […]