Advies en coaching Ketensamenwerking en RGS woningcorporatie MERCATUS

Mercatus wil  samenwerken op z’n best……

Mercatus wil continue verbeteren. Om te kunnen blijven investeren in betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Verbeteren als organisatie en als opdrachtgever.

Mercatus zal in de komende maanden de organisatie van het planmatige onderhoud en de verduurzaming gaan optimaliseren. OOG Vastgoedadvies en LEVIEN zullen woningcorporatie Mercatus coachen en adviseren in dit proces. Samen met Mercatus worden de uitgangspunten vastgesteld. Tevens zijn LEVIEN en OOG Vastgoedadvies de procesleiding en coaching van het kernteam.  Na de keuze en het binden van de nieuwe samenwerkingspartners gaan OOG Vastgoedadvies en LEVIEN Mercatus en de nieuwe samenwerkingspartners ondersteunen en adviseren. Met als doel de nieuwe samenwerkingen optimaal vorm en inhoud  te gaan geven. Uiteindelijke wil Mercatus ‘Samenwerken op z’n best!’.

Mercatus kiest er bewust voor om in de eerste fase samenwerkingspartners te selecteren. Daarna zal samen met de samenwerkingspartners de vorm en de inhoud als ook de uitgangspunten van de samenwerking worden bepaald. Dit is ook het juiste proces om de samenwerking optimaal te laten renderen voor alle samenwerkingspartners.  

Over Mercatus

Mercatus over Mercatus: “De wereld om ons heen verandert snel en wij veranderen mee. Daarom heeft Mercatus haar visie ‘Wonen op z’n best’ opgesteld.

Hierin lees je hoe Mercatus tegen haar werk aankijkt en welke plek verduurzaming, vitale wijken en zelfstandig thuis wonen daarin hebben. En Mercatus werkt er niet alleen aan dat onze bewoners kunnen wonen op z’n best. Zij zoekt hiervoor nadrukkelijk de samenwerking met haar partners.
Want met elkaar hebben we invloed om vandaag de goede dingen te doen die ook goed zijn voor morgen.”

Over de samenwerking

De bovenstaande visie van Mercatus past bij de visie van LEVIEN en OOG Vastgoedadvies. Een gedegen vastgoedsturing en efficiënte organisatie van vastgoedbeheer zijn primaire taken om doelen te kunnen bereiken. OOG Vastgoedadvies en LEVIEN zijn enthousiast en verheugd om hun deskundigheid ook  met Mercatus te kunnen delen. Door optimalisatie van de organisatie van onderhoud en verduurzaming  én de verbetering van de vastgoedsturing mee te bouwen aan de realisatie van de doelen die horen bij de visie.

Levien de Jager (LEVIEN) en Martijn Huizenga (OOG Vastgoedadvies) werken al jaren samen in de advisering van woningcorporaties, zorginstellingen, onderhoudsbedrijven, gemeenten  en woningcorporatie. Bijvoorbeeld op het gebied van verbeter(en)d samenwerken zoals ketensamenwerking en RGS en op het gebied van vastgoedsturing. Levien en Martijn vullen elkaar uitstekend aan en spreken dezelfde taal. Door hun specialistische kennis en pragmatische en duidelijke processturing ontstaat een fijn werkproces voor alle partijen. Commitment, efficiëntie en gedegen communicatie en informatie zijn daarin de belangrijkste eigenschappen van de samenwerking.