Optimalisatie vastgoedsturing Firda

Voor ROC Friese Poort heeft OOG Vastgoedadvies het proces voor het opstellen van de MeerJaren Onderhouds Plannen begeleid. Firda is een fusie tussen het Friesland College en ROC Friese Poort.

Firda heeft aan OOG Vastgoedadvies gevraagd om de vastgoedsturing (beheer) betreffende organisatie, proces en inhoud vorm te geven. OOG Vastgoedadvies levert Interim management vastgoedsturing en de nodige kennis om de vastgoedsturing te optimaliseren. Binnen deze optimalisatie van vastgoedsturing behoren als kerntaken:

  • Het vormgeven van onderhoudsbeleid.
  • Het inrichten van vastgoeddata en vastgoedmanagementsystemen.
  • Het vaststellen van de duurzaamheidsambities en het implementeren van doorrekeningen en gekozen scenario’s in de vastgoedplannen en LTHP.
  • Het verbeteren van de energiemonitoring.
  • Het verbeteren van samenwerkingen en onderhoudscontracten.
  • Het ontwerpen, vormgeven en vaststellen van de vastgoedorganisatie.

De bovenstaande doelen worden bereikt door samenwerking tussen diverse afdelingen en medewerkers van Firda.

Over Firda:

Vanaf 1 juli 2023 zijn ROC Friese Poort en het Friesland College samen verdergegaan als Firda. De naam is afgeleid van het Scandinavische woord voor ‘vieren’. De nieuwe school  wil de verbinding met de omgeving vieren. Firda moet een school worden die veel aandacht besteedt aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Dat kan door studenten te verbinden met de wereld om hen heen. Firda heeft diverse locaties door heel Fryslan. Het totale oppervlak van de onderwijsruimten en ondersteunende gebouwen is ruim 150.000 m2 Bruto Vloer Oppervlak. De onderwijsgebouwen staan in Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Emmeloord en op Urk.