Verduurzamen monumenten Gemeente Emmen

Verduurzamen monumenten Gemeente Emmen

In de gemeente Emmen staan talloze monumenten. Van kerkgebouwen  tot woonhuizen en van industrieel erfgoed tot culture gebouwen en kunstwerken. De gemeente Emmen wil de verduurzaming van deze monumenten graag aanjagen. De monumenten zijn dan wel veelal in bezit van stichtingen, bedrijven of particulieren toch  wil de gemeente Emmen voorop gaan in de ambities om ook deze waardevolle gebouwen te verduurzamen.

Het betreft rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten. Ieder monument kent een bepaalde cultuurhistorische waarde, technische kenmerken en een specifieke vorm van gebruik.

Er zijn  regels en richtlijnen voor het beheer en de exploitatie van monumentaal vastgoed. Deze regels kunnen de mogelijke aanpassingen en wijzigingen aan gebouwen en in gebouwen beperken.

Toch is er heel veel mogelijk in de verduurzaming van monumenten. Zowel verduurzamingen die invloed hebben op de schil van de gebouwen (daken, gevels en vloeren) als ook betreffende de installaties (bijvoorbeeld verwarming, verlichting en luchtbehandeling).

OOG Vastgoedadvies heeft samen met haar samenwerkingspartner Socotec een schat aan ervaring en kennis in het verduurzamen van vastgoed. Van allerlei orde grootte en complexiteit. Zo ook  van monumentaal vastgoed. Juist bij monumentaal vastgoed  is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de technische uitgangspunten maar vooral naar het gebruik. En door deze samen te voegen ontstaat er een plan dat gebaseerd is op een optimaal rendement. De goede dingen op de goede manier doen.

OOG Vastgoedadvies stelt quick scan verduurzamingsadviezen op naar aanleiding van de doorrekeningen van Socotec. In de totaal rapportages worden vervolgens de monumentale kansen en beperkingen ten aanzien van de verduurzaming nader toegelicht. De eigenaren kunnen op basis van de rapportages weloverwogen keuzes maken over de wijze van en het ideale tijdstip van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen.

Daar waar gewenst begeleid OOG Vastgoedadvies het proces van verduurzaming met ontwerpen, werkomschrijvingen, procesbegeleiding en bouwbegeleiding.