Duurzame MJOP’s Verenigingen van Eigenaren

De Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP) voor Verenigingen van Eigenaren die OOG Vastgoedadvies opstelt zijn net even anders.

Onze MJOP’s zijn beter bruikbaar. De MJOP’s zijn standaard voorzien van omschrijvingen en toelichting die direct kunnen worden gebruikt voor offerte aanvraag voor onderhoud. Ook nemen wij  duurzaamheid , al dan niet optioneel, op in de MJOP. Een daarom noemen wij onze MJOP’s per definitie Duurzame MeerJaren Onderhouds Plannen (D-MJOP).

Verduurzamen levert vaak geld op……

Voor een Vereniging van Eigenaren  zou het niet meer dan vanzelfsprekend moeten zijn om bij het opstellen en vaststellen van de langjarige vastgoedplannen betreffende onderhoud en exploitatie de mogelijke verduurzaming mee te nemen.

Je weet immers pas echt wat het kost als je ook weet wat het oplevert.

Betreffende de energetische verduurzaming is het verstandig  een wat langere periode van terugverdientijd te beschouwen. Bij doorrekening van diverse  energiebesparingsscenario’s zal regelmatig blijken dat een perspectief op langere termijn leidt tot nog veel betere en efficiëntere toepassing van energiebesparende verbeteringen of vervangingen.

Dit komt met name doordat verduurzamingen op natuurlijke onderhoudsmomenten kunnen worden uitgevoerd en daardoor kostentechnisch veel interessanter worden dan op zichzelf staande uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.

Veelal resulteert verduurzaming ook in een stuk comfortverbetering en waardestijging van de woningen.

Verduurzamen is meer……

Verduurzaming is echter veel meer dan alleen maar isoleren en het aanpassen van de installaties.

Minder milieubelastend materiaal toepassen of levensduur verlengend aanpassen van elementen. Bijvoorbeeld verf met minder milieubelastende stoffen. Of het verlengen van de levensduur van dakafwerkingen  door deze te overlagen (of coaten) in plaats van vervangen. Door deze levensduur verlengende ingreep worden minder materialen als onbruikbaar afgevoerd. En wat te denken van een beter (cyclisch) onderhoudsproces? Het zijn zomaar enkele  voorbeelden. Deze duurzaamheid kost niets extra, maar levert vaak geld op!

Bovenstaande zijn eigenlijk standaard adviezen (overwegingen) die in de D-MJOP’s van OOG Vastgoedadvies worden meegegeven. Samen met de Verenigingen van Eigenaren waar we de nu en in afgelopen jaren mee samenwerken, maken we zo goed doordachte D-MJOP’s  die passen bij de financiële middelen en de ambities van de Verenigingen van Eigenaren.

Want samen maken wij vastgoed veel beter.