stichting Philadelphia: Integrale Vastgoedplannen

Stichting Philadelphia heeft OOG Vastgoedadvies gevraagd om voor diverse zorggebouwen en locaties de technische status vast te stellen. Vanuit deze inventarisatie worden lange termijn vastgoed plannen opgesteld. Deze plannen worden verwerkt in Duurzame MeerJaren Onderhoud Plannen.

In deze vastgoedplannen komen bouwkundig en installatietechnisch onderhoud, wettelijke verplichtingen en noodzakelijke aanpassingen en energetische verbeteringen (onderbouw en eventueel doorgerekend in scenario’s) samen. Met een kosten efficiënt, beleidsmatig onderbouwd vastgoedplan (risico gestuurd, NEN 2767, Erkende maatregelen, duurzaamheidsambities enzovoorts) wordt gestuurd op keuzes in beheer en exploitatie. In de plannen wordt specifiek rekening gehouden met de uitvoering en efficiëntie van de zorg in de gebouwen.

De D-MJOP’s worden verrijkt met budgetten en kosten voor geplande investeringen (zoals verbouw en aanpassingen), contractonderhoud en budgetten voor exploitatieonderhoud.  De plannen worden opgesteld in het programma O Prognose waarbij de diverse gereedschappen van de programmatuur als ook een actuele en doelgerichte onderbouwing optimaal worden ingezet. Deze integrale vastgoedplannen (IVP of LTVP) zijn uitermate geschikt voor benchmark en vastgoedsturing. Maar vanuit de opgestelde plannen zijn ook talloze afzonderlijke plannen te destilleren.

De plannen worden opgesteld in samenwerking met Building For Jobz.

Over Philadelphia zorg:

Philadelphia zorg biedt meer dan 9.800 cliënten elke dag kansen om hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij Philadelphia, krijgen intensieve zorg of ambulante begeleiding, komen om hun dag passend in te vullen of om te logeren. Philadelphia ondersteunt als het nodig is en durven los te laten als het kan. Ruim 7.400 medewerkers geven cliënten het vertrouwen om te groeien. Bij Philadelphia is  de missie om het beste uit elkaar te halen.

Om een goede zorgverlener te zijn, moet je je in een ander kunnen verplaatsen.  De visie van Philadelphia is daarom vanuit het perspectief van die ander verwoord. De zorg en ondersteuningsbehoefte die daaruit naar voren komt geeft richting aan het denken en doen van stichting Philadelphia. Zo vormt deze visie het uitgangspunt voor het gedrag én de communicatie van Philadelphia.

Over de gemeenschappelijke kernwaarden van Philadelphia en OOG Vastgoedadvies.

De visie van OOG Vastgoedadvies is dat het vastgoed moet passen bij het gebruik van het specifieke vastgoed, de doelen van de organisaties en de ambities van de organisaties. Vanuit deze visie adviseert OOG Vastgoedadvies diverse zorginstellingen en ook gemeenten, woningcorporaties, scholengemeenschappen en verenigingen van eigenaren. De visie om de planvorming altijd te benaderen vanuit de doelstellingen, ambities en beweegredenen van de ander (opdrachtgever) is noodzakelijk voor een langdurige, open en transparante samenwerking en relatie. Zo werkt OOG Vastgoedadvies en zo communiceert de organisatie en de medewerkers.

De missie van OOG Vastgoedadvies is dan ook om samen te werken met de opdrachtgever. Op lange termijn. Om samen te streven naar steeds beter.