Diensten

Inspecties en Advies

Voor OOG Vastgoedadvies  zijn vraagstukken over onderhoudsplannen, meerjaren onderhoudsprognoses, renovatie en verduurzaming bekend terrein. Met onze expertise en ons netwerk verzorgen wij  een gedegen en onderbouwd advies voor de vastgoedeigenaar en applicateur. We kijken daarbij niet alleen naar de techniek, veiligheid of wet- en regelgeving. Succesvol eigenaarschap van vastgoed valt of staat bij de juiste aandacht voor de mens in het onderhoudsproces. Zowel bij de uitvoerende partij als bij bewoners en gebruikers. Daarbij focussen we op zaken als  comfort, bewonerstevredenheid en zorgefficiëntie.  En tenslotte, als we dat allemaal goed doen, leveren we het juiste rendement en vastgoedwaarde.

 

Vastgoedmanagement

OOG Vastgoedadvies ontzorgt doordat we vastgoed werkprocessen optimaliseren, ketensamenwerking initiëren en implementeren of tijdelijke ondersteuning bieden in onderhoudsprocessen. Daarbij kunnen we bogen op succesvolle ervaringen bij woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, gemeenten en VVE’s.

 

Workshops en cursussen

OOG Vastgoedadvies organiseert workshops ketensamenwerking. De voorbereiding van de workshop begint altijd met de vraag: “wat willlen we leren?”. Na het vaststellen van het antwoord op die vaag, geven we samen invulling aan het juiste programma. Een programma is juist als het niveau aansluit bij de doelgroep en de taal aansluit bij de mensen die de workshop volgen. Daarbij staat voorop dat een goede workshop niet alleen inhoudelijk nuttig is, maar ook bijdraagt een positieve groepsdynamiek in de organisatie.

OOG Vastgoedadvies begeleidt in het optimaliseren van samenwerking, vaak in de vorm van een workshop. Daarbij focussen we allereerst op de vraag hoe zaken die goed gaan beter kunnen én hoe we samenwerking kunnen verbeteren daar waar het onvoldoende loopt. Bouwen aan vertrouwen tussen de ketenpartners is daarbij vaak essentieel. Tenslotte kan een workshopuitkomst vertaald worden naar een plan van aanpak of een implementatieplan.

Overige workshops die OOG Vastgoedadvies aanbiedt zijn de workshop MeerJarenOnderhoudPlannen (MJOP), al dan niet in combinatie met de programmatuur O Prognose, Vastware of Ibis Main, en de workshop Werking en uitkomsten van de implementatie van risico-gestuurd onderhoud, bijvoorbeeld volgens de NEN  2767. Cursisten kunnen we tevens opleiden in de NEN 2767 conditiemethodiek. Het betreft dan een basiscursus die 1 op 1 of in company gegeven kan worden.

 

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het volgende:

Inspecties en Advies:

     • NEN 2767 inspecties, Nulmetingen en actualisaties
     • Monument inspecties, restauratieplannen
     • Risico inventarisaties
     • Uitvoeringsvoorbereiding en inventarisaties
     • MeerJarenOnderhoudsPLannen, Duurzame MJOP
     • Investeringsramingen
     • Haalbaarheidsstudies
     • Duurzaamheidsadviezen
     • Exploitatiedoorrekeningen  en exploitatieadviezen
     • Analyses MJOP en vastgoedsturing, optimalisatieplannen
     • Advisering en begeleiding subsidieaanvragen

VastgoedManagement

 • Projectmanagement Renovatie, Herstructurering, Nieuwbouw en Onderhoud
 • Procesmanagement ketensamenwerking
 • Ketencoaching
 • Proces en project Management Vastgoedsturing
 • Detachering vastgoedkundig personeel zoals projectleiders en projectvoorbereiders
 • Vormgeven, adviseren en opstellen van onderhoudsbeleid
 • Projectmanagement NEN 2767 conditiemetingmethodiek

 

Workshops en cursussen

     • Workshops ketensamenwerking en RGS
     • Workshops opstellen MJOP en vastgoedsturing
     • (basis) cursus NEN 2767 conditiemetingmethodiek