Advisering optimalisatie onderhoudsproces , coaching ketensamenwerking

OOG vastgoedadvies is door een woningcorporatie gevraagd om mee te denken over de optimalisatie van het organiseren van planmatig onderhoud in ketensamenwerking. Om te beginnen adviseert OOG vastgoedadvies in het opstellen van het onderhoudsbeleid en het optimaliseren van de data ten behoeve van de vastgoedsturing.

Een ervaren en deskundige OOG vastgoedadviseur zal namens de opdrachtgever de aanjager en coach zijn in het tot stand komen en verbeteren van de ketensamenwerking. Dat het gehele proces van uitvoering van onderhoud beter kan en beter moet wordt door alle partijen omschreven. Dat is het begin van het succes van de samenwerking. De geselecteerde ketenpartners uitvoering zijn optimaal toegerust en ingericht om deze ketensamenwerking tot een groot succes te maken.

Omdat dit project net is gestart heeft de opdrachtgever er voor gekozen nog niet direct met naamsvermelding in de openbaarheid te willen komen maar is zeker bereid om ter zijner tijd , als het proces goed op gang is gebracht, haar ervaringen met ketensamenwerking en de samenwerking met OOG vastgoedadvies als adviserende en coachende partij te delen met andere vastgoedeigenaren.