Advisering vastgoedsturing en D-MJOP ROC Friese Poort

Optimalisatie in vastgoeddata en vastgoedsturing ROC Friese Poort.

Opstellen Duurzame MeerJaren Onderhoud Plannen (DMJOP).

In opdracht van en in samenwerking  met het ROC Friese Poort ontwikkeld OOG Vastgoedadvies het plan voor de optimalisatie van de vastgoeddata en de verbetering van vastgoedsturing. Het totale vastgoed in eigendom van Friese Poort beslaat een bebouwing van meer dan 90.000 m2 BVO.

De advisering betreft het ontwikkelen van een programma van eisen om de vastgoeddata op een goede en efficiënte wijze te registeren. Het nieuwe systeem zal dusdanig worden ingericht dat data herleidbaar en betrouwbaar is ondergebracht in een systeem. Deze data wordt nog verder verfijnd met informatie voor vastgoedsturing.

De hoge ambities van ROC Friese Poort inzake duurzaamheid en circulariteit als ook maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zo optimaal mogelijk verwerkt in de meerjarige vastgoedplannen. Efficiëntie in uitvoering en effectief gebruik van de data is hierin uitgangspunt. De vastgoedplannen zijn hét mechanisme voor strategische en tactische keuzes in en met het vastgoed. Ook zijn de plannen bruikbaar en van waarde voor ketenpartners van ROC Friese Poort. Naast de verbetering van de vastgoeddata en de vastgoedsturing is er dan ook duidelijk OOG voor een optimalisatie van de onderhoudsprocessen van het vastgoed. En ook voor de flexibiliteit om de vastgoedplannen dynamisch met onderwijs gerelateerde innovaties mee te laten groeien.

Over ROC Friese Poort

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs. Ook voor bedrijven en instellingen verzorgt ROC Friese Poort een breed scala aan opleidingen en trainingen. Variërend van korte, intensieve trainingen op maat tot meerjarige opleidingen, individueel of groepsgewijs. Alle activiteiten worden verzorgd vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk.

Ingegeven door een groot maatschappelijk bewustzijn streeft ROC Friese Poort naar een optimale duurzame en inclusieve samenleving. Dit is zichtbaar in  de organisatie, het lesgeven en ook in de ontwikkelingen en het beheer van de onderwijsfaciliteiten.

Voor ROC Friese Poort  zijn vooroplopen in innovatie  en verbinden met mensen en regio voor  kernwaarden.