Advisering vastgoedsturing PKA Assen

Integrale vastgoedsturing kerkgebouwen Protestantse kerk Assen

 

De  Protestantse Kerk Assen (PKA) heeft meerdere kerkgebouwen in gebruik. Het merendeel daarvan is in eigendom van de PKA.

Om goed te kunnen sturen in de keuzes van vastgoedonderhoud is goed inzicht noodzakelijk.  Inzicht in de staat van het vastgoed, de ambities van de eigenaar en de mogelijkheden die het vastgoed biedt.

Voor een deel van de gebouwen heeft de PKA een mindmap opgesteld, waarin het overgrote deel van de aandachtspunten bij de toekomstige exploitatie benoemd zijn. Dit dynamische groeidocument dient als uitgangspunt voor diverse beleidsmatige keuzes in het gebruik én de  vastgoedsturing. Van de partners van de PKA wordt verwacht dat zij samen met PKA invulling geven aan deze mindmap.

OOG vastgoedadvies werkt als één van deze partners in dit proces samen met Woonscan en gezamenlijk adviseren wij de PKA. Ons advies zal dienen als uitgangspunt voor de uitwerking van de mindmap en de toekomstige exploitatieoverwegingen.

Een uitgebreid onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische staat van de gebouwen en een doorrekening van de verduurzamingsmogelijkheden,  resulteren in een gedetailleerde duurzame meerjaren onderhoudsprognose (MJOP).

Ook op het gebied van beleidsmatige en exploitatie technische keuzes van de PKA denken wij mee. Voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van subsidies, de mogelijke verbreding van het gebruik door middel van bijvoorbeeld verhuur en een optimaler gebruik van het gebouw.

Door de kennis van alle ketenpartners te vertalen naar één plan voor de exploitatie van de gebouwen ontstaat een compleet plan. OOG vastgoedadvies en Woonscan leveren  met hun kennis een belangrijke bijdrage aan dit plan.

 

Op de bovenstaande foto’s zijn achtereenvolgens de Jozefkerk aan de Collardslaan in Assen te zien en de Opstandingskerk aan de Wilgenbeemd in Assen.

De Jozefkerk is gebouwd in neo classicistische stijl. En werd in 1848 ingewijd.  De kerk is een zogeheten Waterstaatskerk en werd ontworpen door de heer C.J. Spaan, hoofdingenieur Waterstaat en Publieke werken. Kenmerkend voor de gebruikte neoclassicistische stijl zijn de hang naar symmetrie, de boogramen, de gepleisterde binnenmuren en het kruisgewelf.

De Opstandingskerk werd ontworpen door architect Tangerman uit Assen en is in gebruik genomen in 1991.