Conditiemetingen (NEN 2767) en actualisatie MJOP GoedeStede

Voor woningstichting Goede Stede in Almere voeren gecertificeerde onderhoudskundige inspecteurs van OOG vastgoedadvies diverse conditiemetingen (NEN 2767) uit en doet voorstellen voor het actualiseren van de MeerjarenOnderhouds Plannen. (MJOP)

Tevens wordt er met een scherpe blik gekeken naar de uitgangspunten van de huidige MJOP en wordt in overleg met de verantwoordelijke medewerkers van Goede Stede beoordeeld of de geplande werkzaamheden in de MJOP effici├źnter of beter kunnen worden uitgevoerd.

Zodoende verkrijgt GoedeStede een MJOP die gebaseerd is op haar onderhoudsbeleid, de feitelijke vaststelling van de kwaliteit en de risico’s aan het vastgoed (NEN 2767). Wij bemerken in dit proces ook echt dat GoedeStede en OOG vastgoedadvies partners in kennis van elkaar worden. Hierdoor wordt de keten beter en het resultaat dus ook.