Duurzame MJOP (D-MJOP) scholen Raalte

Voor twee scholen in Raalte stelt OOG vastgoedadvies nieuwe Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen (D-MJOP) op. In deze D-MJOP’s worden niet alleen de technische zaken beoordeeld. De D-MJOP geeft inzicht in de mogelijke verduurzamingsscenario’s en houdt rekening met het gebruik en de toekomstbestendigheid van de gebouwen. Een D-MJOP die tevens is ingericht om risico gestuurd onderhoud uit te voeren. Dit is zo ingericht om de juiste keuzes te kunnen maken met betrekking tot de besteding van middelen. De D-MJOP’s sluiten aan op het vastgoedbeleid van de opdrachtgever en kunnen op een wijze worden gepresenteerd zodat de schoolbesturen de MJOP kunnen lezen en begrijpen zonder daadwerkelijke vastgoedkennis te hebben.