MeerJaren Onderhouds Plannen en meer Revalidatie Friesland Beetsterzwaag

In samenwerking tussen OOG Vastgoedadvies en Woonscan worden voor Revalidatie Friesland Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen (D-MJOP) opgesteld van het vastgoed in Beetsterzwaag. Het betreft diverse gebouwen met diverse gebruiksfuncties. Het monumentale kantoorgebouw aan de Hoofdstraat is wel het meest in het oog springende deel, maar er zijn ook diverse behandelcentra en een zwembad in het totaal complex gevestigd.

OOG Vastgoedadvies en Woonscan zullen de D-MJOP zodanig vormgeven dat er eenvoudig en overzichtelijk gewerkt kan worden met en in de D-MJOP, met onderbouwde opties voor de verduurzaming. Goede keuzes in onderhoud én keuzes in verduurzamen beginnen immers met het inzicht in de staat van het vastgoed en de mogelijkheden van het vastgoed.

Zowel in de gebouwen als ook rondom de gebouwen zijn kenmerkende elementen en bouwdelen aanwezig. Het hoofdgebouw is monumentaal en van het interieur zijn diverse waardevolle authentieke kenmerken bewaard gebleven. Ook op het terrein zijn diverse kenmerkende objecten aanwezig. Zo is het hekwerk, dat een groot gedeelte van de Hoofdstraat bestrijkt,  monumentaal (1913), staat er een monumentale klokkenstoel (1822) en zijn er diverse beeldbepalende kunstwerken op het terrein aanwezig. Ook het muziekgebouw op het terrein heeft een beschermde status en is aangemerkt als monument.

OOG Vastgoedadvies en Woonscan hebben brede kennis op het gebied van onderhoud aan gebouwen. Daarnaast  beschikken OOG Vastgoedadvies en Woonscan ook over specialistische kennis op het gebied van verduurzamen van vastgoed én op het gebied van specifiek onderhoud aan monumenten. Revalidatie Friesland wordt voorzien van dit advies en samen met Revalidatie Friesland wordt zodoende een D-MJOP opgesteld die van nog meer waarde is.