Onderhoudsplan museum ANNO Zwolle

Midden in het centrum van Zwolle wordt hard gewerkt aan ANNO, Museum in de Maak. In het voorjaar van 2022 kunnen bezoekers van jong tot oud hier terecht om de verhalen van Zwolle te ontdekken en mee te maken. Het museum betreft een samenstelling van diverse bouwdelen, waaronder de markante entree met veel glas en, misschien wel het meest in het oog springend, monumentale en rijk gedecoreerde Drostenhuis (zie foto).

ANNO wordt een museum met de verhalen van Zwolle over het verleden, heden en de toekomst. Het wordt een unieke plek in Nederland waar museum, archeologie, bouwhistorie, monumenten en archief straks samen onder één dak is te vinden.

De gemeente Zwolle hecht veel waarde aan een goed en gedegen beheer van haar gebouwen. De gemeente Zwolle wil daarom inzicht in de staat van onderhoud van het gebouw (na oplevering) en wil een actuele prognose in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). OOG Vastgoedadvies inventariseert en inspecteert het totale gebouw en de installaties en stelt een totaal MJOP op. In dit MJOP zijn de noodzakelijke onderhoudskosten van het totale gebouw opgenomen. De MJOP is degelijk en gedetailleerd onderbouwd, de kosten zijn herleidbaar en voldoende gespecificeerd en op basis van kennis van marktpartijen en actuele onderhoudsmethoden opgesteld. En uiteraard op basis van het onderhoudsbeleid van de gemeente Zwolle.

Om voor een dergelijk markant, deels monumentaal, en qua gebruiksfuncties specifiek gebouw een goed onderbouwde en betrouwbare onderhoudsprognose vast te stellen is inzet van specialisten noodzakelijk. Op het gebied van monumentale elementen, het gebruik van het gebouw en het acceptabele risiconiveau.

OOG Vastgoedadvies en haar partners stellen regelmatig dergelijke plannen op. Meerjaren Onderhoud Plannen die meer inzicht geven en beter bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor contractpartners en samenwerkingspartners in het onderhoud, maar ook voor de gebruikers.