Optimalisatie vastgoedplannen gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden wil haar meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) actualiseren en uitbreiden met de verduurzamingsambities. OOG Vastgoedadvies heeft een Plan van Aanpak opgesteld om dit proces te begeleiden en uit te voeren. Zowel met betrekking tot het adviseren in onderhoudsbeleid,  het inhoud geven van de vastgoed plannen, het adviseren in vastgoedsturingsmechanismen als ook het in beeld brengen en doorrekenen van de onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen. Dat doet OOG Vastgoedadvies samen met diverse  deskundige partners. Zo zal bijvoorbeeld het installatieadvies worden uitgevoerd door Woonscan en betreffende de diverse in- en exterieur  afwerkingen van diverse delen zal Olijslager haar expertise op het gebied van optimaal onderhoud inbrengen.

De uiteindelijke nieuwe D-MJOP van de gebouwen is een weergave van de meest optimale wijze van het uitvoeren van onderhoud in combinatie met de duurzaamheidsinvesteringen. Ingericht en vormgegeven op basis van de organisatie van de gemeente Coevorden, het onderhoudsbeleid en de vastgoedstrategie van de gemeente Coevorden en dusdanig ingericht zodat ook ketenpartners in de uitvoering met de D-MJOP uit de voeten kunnen. Tevens zijn  de duurzaamheidsambities van de gemeente  op efficiënte en logische in maatregelen en tijd verwerkt én gelabeld  in de MJOP. Gedegen Vastgoedsturing begint immers met inzicht . In wat er is en wat er mogelijk is. Een dynamische MJOP waarin keuzes onderbouwd zijn.

Het betreft in totaal ongeveer 40 objecten, variërend van sporthallen tot multi functionele accommodaties en van gemeentehuis tot baarhuisje. Het project wordt (grotendeels) uitgevoerd en afgerond in 2020.