Projectbegeleiding Groot Onderhoud Eerdelaan voor de Dimence Groep:

Namens de Dimence Groep verzorgt OOG vastgoedadvies de projectgeleiding en kwaliteitsborging van de uitvoering van het planmatige onderhoud aan het zorggebouw aan de Eerdelaan in Zwolle.

In de planvorming voor het onderhoud is samen met diverse ketenpartners, zoals leveranciers, opdrachtgever en uitvoerende bedrijven een scenario ontworpen waarbij er na het uitvoeren van het onderhoud een optimaal onderhoudsplan ontstaan voor de toekomst. Hiervoor is een gedegen product- en applicatiekennis noodzakelijk. Een onafhankelijk advies van Olijslager en het optimaal meedenken van de uitvoeringspartner Lenferink Lemelerveld en diverse leveranciers leiden tot een efficiënt en duurzaam plan. De innovatie van de toegepaste producten en applicaties leiden ertoe dat hier een eindproduct zal worden geleverd dat past bij het onderhoudsbeleid van de opdrachtgever. En tevens resulteert in het beste rendement ten opzichte van de exploitatiekosten en de voortgang en continuïteit van het bedrijfsproces. Dergelijke projecten kunnen alleen resulteren in het gewenste (optimale) resultaat als de gehele keten zich inspant en haar expertise inbrengt. Hier maken we samen  vastgoed  veel beter.

De uitvoering is gestart en zal in het laatste kwartaal van dit jaar worden opgeleverd.