Projectvoorbereiding onderhoud beddenhuis Bethesda ziekenhuis Hoogeveen

Treant zorggroep , de eigenaar van het vastgoed van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen, heeft OOG Vastgoedadvies opdracht gegeven het planmatig onderhoud aan een deel van het beddenhuis van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen voor te bereiden.

De opdracht is om een advies op te stellen dat als uitgangspunt gebruikt wordt door onderhoudspartijen. In overleg met de opdrachtgever is besloten om tevens een 100% inspectie uit te voeren van de diverse geveldelen. Na deze inspectie kan ook de meest efficiënte wijze van routing en planning worden vastgesteld en zijn de risico’s betreffende overlast en dergelijke ook veel beter in te schatten.

De resterende exploitatietermijn van het beddenhuis in haar huidige vorm en functie is vooralsnog gesteld op 10 jaar. Echter zal het complex daarna niet worden afgebroken maar een andere functie krijgen. Welke dat is is nu nog duidelijk  maar in de advisering voor het onderhoud wordt daar optimaal rekening mee gehouden zonder onverantwoorde of in de toekomst kostenverhogende risico’s te nemen. In de advisering wordt dit ook verwerkt in een plak van aanpak en MeerJarenOnderhoudPlan.