Revitalisatie en verduurzaming De Vesting Steenwijk

Samenwerking die werkt….

Voor de Dimence Groep fungeert OOG Vastgoedadvies als ketencoach en projectmanager voor de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de revitalisatie van De Vesting in Steenwijk. Dit markant vormgegeven gebouw (puntige elipsvorm) heeft de voor de toekomst aanpassingen nodig. In een ketensamenwerking met Unica, Lenferink en Iedema worden plannen en ontwerpen uitgewerkt. Deze plannen zorgen ervoor dat het gebouw weer voor lange tijd voldoet aan de zorgbehoefte die de Dimence Groep voor ogen heeft en qua duurzaamheid voldoet aan de ambities van de Dimence Groep.

Het is niet de eerste keer dat de Dimence Groep op deze wijze in ketensamenwerking plannen ontwikkelt. Bij voorgaande projecten is al gebleken dat deze vorm van  (keten)samenwerking, mits op de juiste wijze vormgegeven en gecoacht, leidt tot optimale planvorming , efficiënte uitvoering en het beoogde eindresultaat. De grote revitalisatie van De Vesting zal medio 2022 gereed zijn.

Over de Dimence Groep:

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers.

De Dimence groep heeft de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in haar werkgebied te verbeteren. De Dimence Groep vormt samen een groep en niet zonder reden. Ze werken samen, delen kennis en vormen een keten.  De afzonderlijke groepen leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen. Samen werken aan de mentale gezondheid van de bewoners in het werkgebied. De Dimence Groep heeft duurzame samenwerking met haar partners en allianties hoog in het vaandel.

Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2800 medewerkers voor ruim 50.000 cliënten per jaar.

Verbeter(en)d samenwerken

De filosofie van de Dimence Groep inzake samenwerken is dezelfde als die van OOG Vastgoedadvies. En daarom passen beide organisaties wellicht zo goed bij elkaar.

Samen van Vastgoed naar Veelbeter.