Verduurzamingsplannen 196 woningen Accolade

Voor woningstichting Accolade ontwikkeld OOG Vastgoedadvies plannen voor het duurzaam onderhoud en de energetische verbeteringen van 196 flatwoningen aan de Furmerusstraat in Sneek. Daarnaast worden de woningen ook verbeterd betreffende de interne kwaliteit en de installaties. Voor deze planvorming werkt OOG Vastgoedadvies samen met Invent betreffende de advisering voor de installaties.

Naast de inzet van deze adviseur worden meer specialisten ingeschakeld, zoals Olijslager voor een gedetailleerd en onderbouwd duurzaam advies voor het onderhoud aan de buitenzijde. Bij een gedegen planontwikkeling is gespecialiseerde kennis onontbeerlijk. In het verdere proces zullen daarom meer specialisten worden ingeschakeld.

het uiteindelijke plan zal bestaan uit een onderbouwde planomschrijving met elementenraming en voorzien zijn van diverse onderliggende specialistische adviezen.