Verduurzamingsplannen 196 woningen Accolade

Voor woningstichting Accolade ontwikkeld OOG Vastgoedadvies plannen voor het duurzaam onderhoud en de energetische verbeteringen van 196 flatwoningen aan de Furmerusstraat in Sneek. De woningen zijn verdeeld over twee flats.

In de plannen wordt rekening gehouden met de beperking van het energieverbruik, het efficiënt gebruik en opwekken van elektriciteit en warmte en het verbeteren van het comfort van de woningen. Tevens wordt er een onderhoudsplan ontwikkeld waarbij het onderhoud op duurzame wijze wordt vormgegeven. De plannen bestaan uit werkomschrijvingen, schetsmatige ontwerpen, een directiebegroting en diverse onderliggende adviezen en materiaalspecificaties.

Voor deze planvorming werkt OOG Vastgoedadvies samen met Invent betreffende de advisering voor de installaties en met Olijslager en Consolidated voor een gedetailleerd en onderbouwd duurzaam advies voor het onderhoud aan de buitenzijde. Bij een gedegen planontwikkeling is gespecialiseerde kennis onontbeerlijk.

OOG Vastgoedadvies is binnen de ketensamenwerking de verbindende planopsteller én de kennispartner op diverse gebieden. Ook brengt OOG Vastgoedadvies haar kennis over duurzame product toepassing en haar kennis over bouwkosten in.

De ontwikkeling van de plannen doen wij samen met adviseurs en leveranciers om een optimaal plan te ontwikkelen. Door de uitgebreide interne en externe kennis in deze keten betreffende de mogelijkheden en de kansen én de kunde komen we samen tot een optimaal plan.