vastgoedplannen LENTIS

Voor de LENTIS zorggroep maakt OOG Vastgoedadvies diverse Duurzame MeerJaren Onderhoud Plannen van zorggebouwen.

De MJOP’s zijn onderbouwd met een onderlegger die is gebaseerd op ketensamenwerking. Met innovatie en duurzaamheid als richtinggevende parameters. De inhoud van de D-MJOP sluit aan op het onderhoudsbeleid en de ambities  van Lentis, en sluit aan op de te maken afspraken met ketenpartners. Ook passen de plannen in de begrotingssystematiek van zowel de bedrijfsvoering van Lentis als ook bij de bedrijfsvoering van de ketenpartners (uitvoering). De onderlegger en uitgangspunten van de MJOP zijn dan ook , in ontwikkeling, tot stand gekomen door overleg met ketenpartners en marktpartijen en software leverancier.

Hierdoor worden Duurzame MJOP’s opgesteld die zeer goed bruikbaar zijn in de vastgoedsturing maar ook praktisch aansluiten bij de onderhoudsprocessen en verduurzaming.

De vastgoeddata van de gebouwen wordt verwerkt en geoptimaliseerd in de D-MJOP programmatuur.

De D-MJOP’s en de diverse scenario’s worden opgesteld in het programma O prognose. 

Informatie over Lentis:

Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lentis verleent hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Lentis is ontstaan in 1895 en bestaat vandaag de dag uit verschillende zorggroepen en diensten.

Lentis wil  dat haar cliënten zo veel mogelijk de regie over hun eigen behandeling hebben en houden. Lentis is een grote organisatie die gelooft in kleinschalige zorg. Dit betekent dat Lentis actief is in de wijken en zoveel mogelijk in de omgeving van de cliënt werkt. Lentis werkt met kleine, zelfredzame teams die gebruik kunnen maken van de voordelen van een grote organisatie.

Ambities van Lentis inzake vastgoed verduurzaming:

Lentis Vastgoed is al jaren actief om het energieverbruik van Lentis te reduceren en controleren. Ten opzichte van 2014 (start metingen) is het energieverbruik van het Dennenoord-terrein met een hoeveelheid van 45% bijna gehalveerd. Het gebruik van gas is gereduceerd tot 51,5%.

Hiermee presenteert Lentis zich boven verwachting goed met het oog op het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om CO verbruik te reduceren met 49% vóór 2030.

 

OOG Vastgoedadvies is de deskundige en betrouwbare partner in het opstellen en doorrekenen  van vastgoedplannen die aansluiten op de bedrijfsvoering en cliënten van de opdrachtgever en die input geven voor de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever.

Door kennis in onderhoud en mogelijke innovaties kunnen de deskundigen van OOG Vastgoedadvies de meest optimale vastgoedplannen ontwikkelen. Uiteraard samen met de opdrachtgever en haar ketenpartners.