Vastgoedsturing: vastgoed is zoveel meer dan stenen.

Veel ambitie met het vastgoed of juist onbelangrijk vastgoed waar je het liefst zo min mogelijk aan uit geeft. In beide gevallen is de kennis van het vastgoed en daarmee de data onmisbaar. Wat heb ik en wat kan ik met mijn vastgoed. Wat staat er, wat zijn de risico’s en wat zijn de kansen. Vergeet ik niet iets? Worden (per ongeluk) ingrepen gedaan waar achteraf van wordt geconcludeerd dat dit beter anders of niet kon? Of doe ik te weinig zodat ik onverantwoorde of , in ieder geval, niet bekende risico’s aanga.

We weten niet alles maar we kunnen wel heel veel voorspellen. En we kunnen voorbereid zijn  met onze plannen. Als de juiste kennis maar als basis voor de  vastgoedplannen is gebruikt.

Vastgoedbeheer is zoveel meer dan stenen. Keuzes aan het vastgoed, of het nu gaat om cyclische onderhoud werkzaamheden, structurele preventieve handelingen of ambitieuze ingrepen, doe je vanuit beleid. Allereerst passend bij de organisatiedoelstellingen maar ook zeker passend bij het specifieke vastgoed.

Een technische meerjarenonderhoudsbegroting is een middel om dit inzicht te verschaffen. Maar het is toch noodzakelijk dat alle vastgoedgerelateerde zaken in één systeem samenkomen. Zodat onderhoud, revitalisatie, aanpassingen en verduurzamen op een logische wijze, zo efficiënt, duurzaam en financieel optimaal mogelijk worden uitgevoerd. Met keuzevrijheid en inzicht in risico’s.

Alle kansen  benutten  en alle risico’s onderkennen.

OOG vastgoedadvies heeft een methodiek om samen met u uw vastgoed in duidelijke overzichten en doorrekeningen in kaart te brengen. Voor nu en voor de toekomst. Al dan niet in gefaseerde plannen én aansluitend bij uw ambities en de beschikbare middelen.  Zodat u in begrijpelijke taal en cijfers inzicht heeft in uw vastgoed. Zodat u de juiste  keuzes kunt maken en deze ook goed kunt onderbouwen.